top of page

"Welcome to my Chaos"

In een razende maatschappij met een overaanbod van prikkels is het een uitdaging om tot rust te komen. Wat met onze drang naar catalogisering en ordening? Wat met onze geldingshonger? Is er orde in de chaos of chaos in de orde?  Hebben we wanorde nodig om te evolueren. En hoe moeten we dan ontwikkelen? Zijn al deze betrachtingen dan bevredigend? Maar is deze voortdurende ingreep van de mens, uiteindelijk niet ten koste van zichzelf?


In een onderzoek naar creatie van kunst fotografische beeldobjecten, fotografeert Scherps architectuur om het te versnijden, te ordenen, te catalogiseren en vervolgens te herstructureren in een mixmedia assemblage met toevoeging van zelf gecreëerde vormelementen.
Het werk straalt rust en verstilling uit. Een manier waarmee Scherps de kijker uitdaagt om stil te staan en bewust te kijken.

bottom of page